• Chata Rainerowa
  • Ciemniak 2096 m npm
  • Gerlach
  • Jaworzyna Krynicka 042
  • pod Capi Stawem
  • Tatry Słowackie
  • Widok na Świnicę
  • widok z Gerlacha
  • Wodospad Skok
  • Świnica widok na Rysy i Gerlach
Chata Rainerowa1 Ciemniak 2096 m npm2 Gerlach3 Jaworzyna Krynicka 0424 pod Capi Stawem5 Tatry Słowackie6 Widok na Świnicę7 widok z Gerlacha8 Wodospad Skok9 Świnica widok na Rysy i Gerlach10
jquery slider by WOWSlider.com v5.4
Regulamin korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie

I. Postanowienia ogólne

1. Do pełnego korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z internetu, adresu e-mail, przeglądarki stron WWW oraz programów odczytujących pliki pdf.

2. Korzystanie z materiałów umieszczonych na stronie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych ( w szczególności praw autorskich).

4. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez pobranie w każdej chwili ze strony, wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

II. Definicje

Materiały - zbiór danych w postaci wszelkich treści, bieżących i archiwalnych, udostępnianych na stronie przez jej autora, którymi mogą być zwłaszcza: artykuły, komentarze, streszczenia, abstrakty, felietony, notki redakcyjne, mapki, wideogramy i fonogramy, wywiady, diagramy, zestawienia, recenzje, statystyki, wykresy, zdjęcia, pliki komputerowe oraz pozostałe formy publikacji, do których Użytkownikowi przysługują pełne i wyłączne prawa autorskie lub też prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych regulacji.

III. Zasady korzystania z materiałów umieszczonych na stronie

1. Użytkownik przy korzystaniu ze strony jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązującego prawa.

2. Każdy korzystający z materiałów zamieszczonych na stronie może z nich korzystać w nieograniczony sposób oraz powoływać się na nie, jak również cytować, kopiować, powielać, drukować itp., ale wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem (w szczególności praw autorskich).

3. Wszelkie materiały i czynności wymienione w punkcie poprzednim mogą zostać wykorzystane wyłącznie wtedy, gdy zostaną podane minimum takie dane jak: autor materiałów, oraz źródło pochodzenia materiałów.

4. W przypadku wykorzystania materiałów o których mowa w punktach poprzednich, należy poinformować autora strony.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku.